Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

C. Brannsikring

Brannsikring

Publisert 21-08-2017

VIKTIG INFORMASJON TIL SAMEIERE OM BRANNVARSLING OG BRANNVARSLINGSANLEGGET I BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE.
 

Kort historikk om Bleikeråsen Boligsameies sentrale brannvarslingsanlegg:

Bleikeråsen Boligsameie valgte i 2005, etter en grundig vurdering av brannsikkerheten i sameiet, å installere et sentralt brannvarslingsanlegg. Det er koblet direkte opp mot Asker brannstasjon. Hver av de 316 leilighetene fikk installert en røykvarsler, og de leilighetene med to etasjer fikk installert en røykvarsler i første etasje. Denne er ikke koblet opp mot anlegget, men fungerer som røykvarslere vi selv setter opp i soverom etc. Husk å supplere med egne røykvarslere. Anlegget er delt i 10 grupper og disse betraktes som små anlegg, med hver sin sentral. Sentralene finnes i de grå stålskapene som står på enden av enkelte husrekker. Skapene er kun for autorisert personell, driftsselskapet og brannvesenet.
 

Anleggets funksjon.

Hvis det blir røykutvikling i en boenhet, vil røykdetektoren starte varsling gjennom å aktivisere sirenen. Samtidig utløses alarmen hos Asker og Bærum brannvesen, og med litt forsinkelse også i de andre boenhetene som er i samme gruppe. Asker og Bærum brannvesen ser hvilken adresse alarmen er utløst på. Brannvesenet rykker ut til aktuell adresse.
 

Sameiers ansvar vedrørende brannvarslingsanlegget:

Sameier MÅ sørge for at brannvesenet til enhver tid har rett NØKKEL til leilighetens inngangsdør, samt ditt telefonnummer.
 

Ved utløsning av alarmen, skal beboerne snarest mulig ta seg ut, selv om de tror at det er falsk alarm. Har du telefon, så ring brannvesenet på 110. Du kan gi dem verdifull informasjon. Hjelp brannvesenet ved å vise dem korteste vei til brannstedet.

Gjennomfør brannøvelse i familien, slik at alle vet hva de skal gjøre om det trengs. Avtal møtested etter en eventuell evakuering.
 

Sørg for leilighetens slokkemidler er tilgjengelig, og at de kan brukes av de som bor i leiligheten.
 

OMBYGGING eller OPPUSSING.

Ved ombygging/oppussingsarbeide så SKAL sameier TA KONTAKT med styrets kontaktperson eller driftsselskapet. Du vil da få vite hva du skal gjøre. Dersom noen foretar seg noe med detektoren, så vil det gå feilmelding med opplysning om adresse og tidspunkt til driftsselskapet. Arbeid som driftsselskapet gjør hos den enkelte sameier, faktureres pt til sameier med 2 554,- kr + 380,- kr i service bil x 2  + MVA . (pris 2022) 
Dette er for å koble til / fra. Om den skal flyttes tilkommer det kostander for dette. 


AV HENSYN TIL DIN OG ANDRES SIKKERHET ER DET VIKTIG AT DETTE FØLGES.
 

Assemblin v/Thomas Vemork tlf: 99233799 epost: thomas.vemork@assemblin.no

Styret kan kontaktes på: styret@bleikerasen.no

Brannsikring

Publisert 21-08-2017

VIKTIG INFORMASJON TIL SAMEIERE OM BRANNVARSLING OG BRANNVARSLINGSANLEGGET I BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE.
 

Kort historikk om Bleikeråsen Boligsameies sentrale brannvarslingsanlegg:

Bleikeråsen Boligsameie valgte i 2005, etter en grundig vurdering av brannsikkerheten i sameiet, å installere et sentralt brannvarslingsanlegg. Det er koblet direkte opp mot Asker brannstasjon. Hver av de 316 leilighetene fikk installert en røykvarsler, og de leilighetene med to etasjer fikk installert en røykvarsler i første etasje. Denne er ikke koblet opp mot anlegget, men fungerer som røykvarslere vi selv setter opp i soverom etc. Husk å supplere med egne røykvarslere. Anlegget er delt i 10 grupper og disse betraktes som små anlegg, med hver sin sentral. Sentralene finnes i de grå stålskapene som står på enden av enkelte husrekker. Skapene er kun for autorisert personell, driftsselskapet og brannvesenet.
 

Anleggets funksjon.

Hvis det blir røykutvikling i en boenhet, vil røykdetektoren starte varsling gjennom å aktivisere sirenen. Samtidig utløses alarmen hos Asker og Bærum brannvesen, og med litt forsinkelse også i de andre boenhetene som er i samme gruppe. Asker og Bærum brannvesen ser hvilken adresse alarmen er utløst på. Brannvesenet rykker ut til aktuell adresse.
 

Sameiers ansvar vedrørende brannvarslingsanlegget:

Sameier MÅ sørge for at brannvesenet til enhver tid har rett NØKKEL til leilighetens inngangsdør, samt ditt telefonnummer.
 

Ved utløsning av alarmen, skal beboerne snarest mulig ta seg ut, selv om de tror at det er falsk alarm. Har du telefon, så ring brannvesenet på 110. Du kan gi dem verdifull informasjon. Hjelp brannvesenet ved å vise dem korteste vei til brannstedet.

Gjennomfør brannøvelse i familien, slik at alle vet hva de skal gjøre om det trengs. Avtal møtested etter en eventuell evakuering.
 

Sørg for leilighetens slokkemidler er tilgjengelig, og at de kan brukes av de som bor i leiligheten.
 

OMBYGGING eller OPPUSSING.

Ved ombygging/oppussingsarbeide så SKAL sameier TA KONTAKT med styrets kontaktperson eller driftsselskapet. Du vil da få vite hva du skal gjøre. Dersom noen foretar seg noe med detektoren, så vil det gå feilmelding med opplysning om adresse og tidspunkt til driftsselskapet. Arbeid som driftsselskapet gjør hos den enkelte sameier, faktureres pt til sameier med 2 554,- kr + 380,- kr i service bil x 2  + MVA . (pris 2022) 
Dette er for å koble til / fra. Om den skal flyttes tilkommer det kostander for dette. 


AV HENSYN TIL DIN OG ANDRES SIKKERHET ER DET VIKTIG AT DETTE FØLGES.
 

Assemblin v/Thomas Vemork tlf: 99233799 epost: thomas.vemork@assemblin.no

Styret kan kontaktes på: styret@bleikerasen.no

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi