Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

D. Byggesaker

Informasjon om byggesaker

Publisert 21-08-2017

Informasjon om byggesøknader

Byggesøknad skal sendes styret for gjennomgang og behandling før den sendes til kommunen. Styret behandler slike søknader fortløpende. Søknaden med alle vedlegg sendes som epost til styret@bleikerasen.no
 

Byggesøknaden skal inneholde:

  1. Skriftelig søknad om tiltaket/hva du ønsker å bygge/forandre
  2. Situasjonsplan fra Asker kommune ikke eldre enn 3 år
  3. Målsatt skisse/tegning av dagens situasjon
  4. Målsatt skisse/tegning av slik det blir etter utbygging/forandring
  5. Nabovarsel ferdig utfylt og undertegnet av naboene (de 2 nærmeste på hver side)

 

Når du har fått Samtykkebrev fra styret, tar du den med og leverer søknad til kommunen.
Her finner du en beskrivelse av hvilke skjemaer som skal fylles ut før søknaden er komplett: 
Asker Kommune, byggsaker
 

For at søknaden skal kunne godkjennes av kommunen må prosjekteringen gjøres med ansvar. Dette betyr at det ikke lenger er et krav om brannteknisk rapport, men at det kan dokumenteres at firmaet som har prosjekteringen har såkalt brannteknisk ansvar.

Styret skal i etterkant av utført tiltak, motta fotodokumentasjon til styret@bleikerasen.no  slik at vi kan se at tiltaket er i henhold til godkjent søknad i tillegg til kopi av godkjenning fra Asker kommune.

Ved nybygg skal det søkes om ferdigstillingsdokument fra kommunen før du tar det i bruk.
OBS! Har du øket arealt på delen din medl fra til forsikringsselskapet ( se mer info under pkt Forsikring)

Alle utbygg i sameiet krever byggesøknad siden vi er underlagt en reguleringsplan. (Se eget punkt for reguleringsplan for hva som gjelder for seksjonen)

Endringer av fasade må det søkes fasade endring på. Det er ikke anledning til å endre størreslse på viduer etc. eller sette inn flere vinduer uten at dette er søkt styret og komunen på lik linje som byggesøknad.


Glassveranda:
Kommunen har praktisert at all søknad om glassveranda skal det søkes dispansjon om. Styret ønsker å godkjenne glassveranda på rekkene som er "nederes" om sjøen( sør-vest) og kun i front. Siden må være tett. 

Påvirker utbyggingen arealet på bygningen, må dette rapporteres inn til styret og If. Se mer info under Info folder: Tilbygg

Informasjon om byggesaker

Publisert 21-08-2017

Informasjon om byggesøknader

Byggesøknad skal sendes styret for gjennomgang og behandling før den sendes til kommunen. Styret behandler slike søknader fortløpende. Søknaden med alle vedlegg sendes som epost til styret@bleikerasen.no
 

Byggesøknaden skal inneholde:

  1. Skriftelig søknad om tiltaket/hva du ønsker å bygge/forandre
  2. Situasjonsplan fra Asker kommune ikke eldre enn 3 år
  3. Målsatt skisse/tegning av dagens situasjon
  4. Målsatt skisse/tegning av slik det blir etter utbygging/forandring
  5. Nabovarsel ferdig utfylt og undertegnet av naboene (de 2 nærmeste på hver side)

 

Når du har fått Samtykkebrev fra styret, tar du den med og leverer søknad til kommunen.
Her finner du en beskrivelse av hvilke skjemaer som skal fylles ut før søknaden er komplett: 
Asker Kommune, byggsaker
 

For at søknaden skal kunne godkjennes av kommunen må prosjekteringen gjøres med ansvar. Dette betyr at det ikke lenger er et krav om brannteknisk rapport, men at det kan dokumenteres at firmaet som har prosjekteringen har såkalt brannteknisk ansvar.

Styret skal i etterkant av utført tiltak, motta fotodokumentasjon til styret@bleikerasen.no  slik at vi kan se at tiltaket er i henhold til godkjent søknad i tillegg til kopi av godkjenning fra Asker kommune.

Ved nybygg skal det søkes om ferdigstillingsdokument fra kommunen før du tar det i bruk.
OBS! Har du øket arealt på delen din medl fra til forsikringsselskapet ( se mer info under pkt Forsikring)

Alle utbygg i sameiet krever byggesøknad siden vi er underlagt en reguleringsplan. (Se eget punkt for reguleringsplan for hva som gjelder for seksjonen)

Endringer av fasade må det søkes fasade endring på. Det er ikke anledning til å endre størreslse på viduer etc. eller sette inn flere vinduer uten at dette er søkt styret og komunen på lik linje som byggesøknad.


Glassveranda:
Kommunen har praktisert at all søknad om glassveranda skal det søkes dispansjon om. Styret ønsker å godkjenne glassveranda på rekkene som er "nederes" om sjøen( sør-vest) og kun i front. Siden må være tett. 

Påvirker utbyggingen arealet på bygningen, må dette rapporteres inn til styret og If. Se mer info under Info folder: Tilbygg

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi