Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Støy fra Langenga 30
Publisert 22.03.2022
Vi kommer dessverre til å plages med støy fra Langenga i mange år fremover til det står ferdig i 2026...

Se deres hjemmesider; https://www.langenga.no/ Øverst til venstre er det link til støy.  

I tillegg ønsker styret å informere at det er egne regler for byggestøy – se Akser kommunes hjemmesider:  https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/stoy/
Det er egne retningslinjer for hvor mye og hvor lenge de kan støye. Dette er dessverre veldig mye, og støy skal måles inne med lukkede dører og vinduer.  I tillegg kan de søke om å støye mer i kortere perioder – samt at de kan søke om døgndrift i kortere perioder.  Dette gis det nesten alltid godkjenning på – da kommunen ønsker å tilrettelegge for flere nye boliger enn skjerme oss om bor her.  Her er link for hva de kan få lov til: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/
Tabell:
 Vi kommer dessverre til å plages med støy fra Langenga i mange år fremover til det står ferdig i 2026...

Se deres hjemmesider; https://www.langenga.no/     Øverst til venstre er det link til støy.  

I tillegg ønsker styret å informere at det er egne regler for byggestøy – se Akser kommunes hjemmesider:  https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/stoy/

Det er egne retningslinjer for hvor mye og hvor lenge de kan støye. Dette er dessverre veldig mye, og støy skal måles inne med lukkede dører og vinduer.  I tillegg kan de søke om å støye mer i kortere perioder – samt at de kan søke om døgndrift i kortere perioder.  Dette gis det nesten alltid godkjenning på – da kommunen ønsker å tilrettelegge for flere nye boliger enn skjerme oss om bor her.  Her er link for hva de kan få lov til: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/

Tabell tider og støynivå de faktisk har lov til:
 
Styret oppfordrer sameierne til å klage til Aske kommune og utbygger om de bråker mer enn hva det er lov til. (Til info har styret sent mail til alle tre utbyggerne uten å få noen tilbakemelding da vi mener informasjonen var utilstrekkelig på hjemmesider da de har lagt inn 07 - 19,  men støyer lengre enn dette.)

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi